LED Streifen RGB FarioFlex

 • Preis
 • Lichtfarbe
 • LED Chip
 • Schutzklasse
 • LED's / Meter
 • LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 1
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 2
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 3
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 4
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 5
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 6
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 7
  Lieferzeit 2-3 Tage
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP20
  Länge
 • LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 1
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 2
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 3
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 4
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 5
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 6
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 7
  Lieferzeit 2-3 Tage
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 12Vdc, IP65
  Länge
 • LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP20 – Bild 1
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP20 – Bild 2
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP20 – Bild 3
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP20 – Bild 4
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP20 – Bild 5
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP20 – Bild 6
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP20 – Bild 7
  Lieferzeit 2-3 Tage
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP20
  Länge
 • LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP65 – Bild 1
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP65 – Bild 2
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP65 – Bild 3
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP65 – Bild 4
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP65 – Bild 5
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP65 – Bild 6
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP65 – Bild 7
  Lieferzeit 2-3 Tage
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 30 LED/m, 7,2W/m, 24Vdc, IP65
  Länge
 • LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 1
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 2
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 3
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 4
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 5
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 6
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP20 – Bild 7
  Lieferzeit 2-3 Tage
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP20
  Länge
 • LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 1
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 2
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 3
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 4
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 5
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 6
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP65 – Bild 7
  Lieferzeit 2-3 Tage
  LED RGB-Band 3-Chip 5050, 60 LED/m, 14,4W/m, 12Vdc, IP65